Diverse

Medaljele

In 2010 höbbe veer hiel hel gezoch nao aw medaljele van ôs sjieke vereineging.
Heij oonder vingk geer 'n groete selektie. Gaot d'r 's goot veur zitte en geneet van 'n sjtökske historie!

Sjteunbokmedaljele

Wèh de Karneval in Amie ’n extra werrem hart tôwdreug kin de vereineging finansjieel sjteune en is ‘n jaor langk “Sjteunbok”. Dao sjtoon uiteraard ‘n aantal faciliteite tegeneuver. Ein daovan is de jaorleks obbenuijts oontworrepe Sjteunbokmedaljel.

 

Sjlaaimetsjes

In 1980 vierde de Jeugkarneval in Amie häör twiede lustrum. Um dit 22-jäörig zjubileij te kinnen viere woord ‘n feeskomité samegesjtèld, dat de taak op ziech naom in samewèrreking mèt de toenmalige jeugkemissie dit fees te organizere en ouch de nudige pecunia heijveur te verzamele.

Sjlaaimet.jpg

Monumint

Ter iere van ’t 44-jäörig besjtoon van de vereineging woord op 12 november 1999 op ‘t Sievereplein ‘n monumint oonthöld, boeveur ‘n kemissie van ‘t feeskomité te werk waor gesjtèld.

Hoeglöstighede

Sjteunbök

Programma